Registrering, kaffe, te
og frukt

Når du kommer om morgenen, så er det noen som registrer deg før du får komme inn. Vel innenfor byr vi på en kopp kaffe eller te, samt litt frukt. Benytt anledningen til å bli litt kjent med noen av de du skal være sammen med i to dager. De som hjelper til med de […]

Lunsj mandag

ASVO Bjørnafjorden har en historie tilbake til 1975. I dag er vi omtrent 18 ordinært ansatte, og så har vi 52 VTA plasser, 15 AFT plasser( i samarbeid med Crux), 5 kommunale plasser og 4 plasser gjennom psykiatritjenesten. Vi har et varierende antall elevplasser gjennom fylkeskommunen og vi er en godkjent lærebedrift. Det er Kuli […]

Hvordan ta i bruk ny teknologi på arbeidsplasser for utviklingshemmede

Abilia – anvendelse av ny teknologi i VTA bedrift (Fossheim) Hvordan ta i bruk velferdsteknologi i VTA – bedrift. Implementering, daglig bruk og gevinster for den ansatte og bedrift. Stian Midtgaard Sandberg, arbeidsleder på Fossheim og Øystein Moen, hjelpemiddelkonsulent Abilia Kopi av forelesning   Jodacare – InnArbeid Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming […]

e-Plan – kvalifiseringskurs i bruk av verktøyet

e-Plan er et planverktøy for nettbrett som er utviklet ved Oslo universitetssykehus, Avdeling for nevrohabilitering. Løsningen er utviklet for å gi personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne et digitalt alternativ til analoge planverktøy. Målsetningen med verktøyet er å bidra til forutsigbarhet, selvstendighet og medvirkning for målgruppen. Deltakere på kurset vil få en gjennomgang av den tekniske […]

OMHU – et digitalt fagsystem (24.1)

Omhu er et helhetlig digitalt styringsverktøy for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere helse- og omsorgstjenester. Helsepersonell, både internt og eksternt, tjenestemottakeren selv og verge/pårørende kan få skreddersydde tilganger ut i fra den enkeltes behov. Omhu har store tilpasningsmuligheter, og er et verktøy som hjelper kundene våre å levere forsvarlige og kostnadseffektive helse- og omsorgstjenester. […]

OMHU – et digitalt fagsystem (23.1)

Omhu er et helhetlig digitalt styringsverktøy for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere helse- og omsorgstjenester. Helsepersonell, både internt og eksternt, tjenestemottakeren selv og verge/pårørende kan få skreddersydde tilganger ut i fra den enkeltes behov. Omhu har store tilpasningsmuligheter, og er et verktøy som hjelper kundene våre å levere forsvarlige og kostnadseffektive helse- og omsorgstjenester. […]

Hva bringer fremtiden? 2020

Anders vil fortelle om fremtidens teknologiske muligheter, og hvordan de kan ha effekt på helse- og sosialområdet mot en bedre hverdag og økt livskvalitet for borgere med nedsatt funksjonsevne. Anders Justian fra Implement Anders Justian har bakgrunn som underviser i spesialpedagogikk. Senere har han utviklet digitale løsninger til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og har alltid […]