Omhu er et helhetlig digitalt styringsverktøy for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere helse- og omsorgstjenester.
Helsepersonell, både internt og eksternt, tjenestemottakeren selv og verge/pårørende kan få skreddersydde tilganger ut i fra den enkeltes behov.

Omhu har store tilpasningsmuligheter, og er et verktøy som hjelper kundene våre å levere forsvarlige og kostnadseffektive helse- og omsorgstjenester.

Vi har, med hjelp fra bydel Nordstrand i Oslo kommune, Lom kommune, Lillehammer kommune og Otrera, utarbeidet et fagssystem som erstatter permsystemene de fleste kjenner.
Det er laget for kommuner og private aktører i helse og omsorgstjenesten, vi streber etter å levere et system som dekker lovpålagte tjenester samt kommende lovkrav om digitalisering.

Systemet sikrer økt kvalitet og presisjon på helsetjenestene som gis, og det sikrer riktig og nøyaktig dokumentasjon opp mot myndighetene; som for eksempel fylkesmannen.
Omhu gir lavere drift og administrasjonskostnader, og det sikrer riktig bruk av ressurser og fagkompetanse.

Vi har tjenestemottaker i fokus og er opptatt av å ivareta, sikre og dokumentere brukermedvirkning på en god måte. Tjenestemottaker har egen tilgang, der dette er hensiktsmessig.
Tilgang kan også gis til pårørende, spesialisthelsetjenesten, fylkesmann, eller andre som kan ha nytte av det.

Omhu er et veldig brukervennlig og lett tilgjengelig system, med en sikker innlogging.

Vi tør påstå at et godt fagadministrativt system hever kvaliteten på tjenesten, sikrer forutsigbarhet i alle ledd, trygge ansatte som til enhver tid vet hva de skal gjøre, noe som igjen bidrar til lavere sykefravær.

Her er link til hjemmesiden vår: https://weisstech.no/

Even Skavhaug, Faglig Leder Omhu
Even er utdannet vernepleier med spesialkompetanse og med videreutdanning i målrettet miljøarbeid. Han har siden 1992 jobbet som habilitør i Habiliteringstjenesten i Oppland, der jobber han fortsatt, i tillegg til at Weisstech nå er så heldig å ha han med i salg og veiledningsteamet sitt. Even har også bred erfaring som leder i kommunal og privat sektor.

Lene Skjaker Borgli, Salgsleder
Lene er utdannet vernepleier med videreutdanning i ledelse. Hun har siden 1999 jobbet med målgruppen, både som miljøarbeider, miljøterapeut, fagleder, avdelingsleder og områdeleder. Erfaringene er hentet fra både kommunal og privat sektor.

Viktig og påmelding
Dette programmet går samtidig som hovedprogrammet, har maks 30 plasser pr. sesjon og krever egen påmelding og bekreftelse.

Hvis du har interesse av å melde deg på denne sesjonen, så send en mail til mtekforalle@ridderne.no
og skriv hva du vil delta på og hvorfor.