Mestringsteknologi
for alle
- Hvordan kan den bidra til gode helse- og omsorgstjenester

Vi ser på fremtidens muligheter og hvordan vi kan løse dagens utfordringer

Det snakkes mye om teknologiens muligheter, men hvilke muligheter finnes? Kan vi gjøre en enda bedre jobb ved å ta i bruk mestringsteknologien. Er den en del av svaret på fremtidens utfordringer?
På årets konferanse tar vi utgangspunkt i den nye veilederen fra Helsedirektoratet og ser på hvilke oppgaver som kan løses på nye måter.

Mer informasjon om konferansen

Dette var noen av konferansens mange dyktige forelesere i 2020 - Årets forelesere vil bli presentert i nær framtid

Portrett av Anders

Anders Justian

UX Designer og IT-rådgiver, Implement Consulting Group, Danmark

Anders fortalte om fremtidens teknologiske muligheter, som kan forandre hvordan vi jobber og gi brukerne en bedre hverdag og økt livskvalitet.

Portrett av Inger-Marie

Inger-Marie Hølmebakk

Seniorrådgiver i Bufdir, avdeling Likestilling og universell utforming.

Inger-Marie skulle ha snakke om universell utforming (tilgjengelig for alle) og bruk av velferdsteknologi for mennesker med utviklingshemming.

bilde av cato

Cato Brunvand Ellingsen

Rådgiver i NAKU - Nasjonal kompetansemiljø om utviklingshemming

Cato snakket om hvordan teknologi kan bidra til å bygge ned samfunnsskapte barrierer og gi beslutningsstøtte til å leve liv i tråd med egne ønsker og verdier.

FAGTORG – Åpent for alle
Du trenger ikke være konferansedeltager for å besøke Fagtorget. 

Mandag 7.mars kl. 10.00 til 19.00
Tirsdag 8. mars kl. 10.00 til 14.00

Vi har over 15 utviklere og leverandører på stand som står klare til å bli kjent med deg som bruker, pårørende og andre som ønsker å kunne se, prøve ut og bli kjent med noen av de mange løsningene de har å tilby.

For mer informasjon klikk på knappen til høyre.

Det er gratis inngang til Fagtorget.

Slik kommer du deg til konferansen og fagtorget

Addresse: Strøket 15A, 1383 Asker

Asker kulturhus ligger midt i Asker sentrum, med kort vei til offentlig kommunikasjon (tog og buss).
Asker kulturhus er godt tilrettelagt for funksjonshemmede.

Se på Google Maps

Samarbeidspartnere