Personer med utviklingshemming og deres erfaringer med velferdsteknologi

Prosjektet har et inkluderende design, hvor 5 personer med utviklingshemming ble intervjuet om sine erfaringer med velferdsteknologi. De brukte Memoplanner, Ipad/nettbrett, Rolltalk og omgivelseskontroll. Vi spurte om hva de brukte dem til, hvor fornøyd de var, og hvem som hjalp dem. Som siste del av presentasjonen stiller vi noen spørsmål om bruk av velferdsteknologiske hjelpemidler […]

Overvåkning eller frihetsteknologi

Hva sier lovverket, hva sier faglige og etiske retningslinjer? Wenche vil presentere dagens situasjon, fortelle noen brukerhistorier og se på hvilke muligheter og utfordringer som fremtiden vil bringe. Aktuelle temaer er videoovervåking og sporingsteknologi/GPS. Si litt om ulike former for «helseovervåking». Etter denne forelesningen vil vi få flere brukerhistorier og en påfølgende paneldebatt og dialog […]

Mestringsteknologi også for eldre

Vårt innlegg undersøker hva forskningen sier om mestringsteknologi til eldre personer med utviklingshemming, og hva bør en være oppmerksom på ved utvikling, bruk og tilbud. Vi tar utgangspunkt i kapittelet om aldring i Nasjonal veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, CRPD, personsentrert omsorg og bruk av mestringsteknologi. Materiell utviklet ved Aldring […]

Rett til å bli forstått uten verbalt språk eller med begrenset kommunikasjon 2020

Behovet for å bli sett og forstått er grunnleggende i oss mennesker. Hos mennesker uten verbalt språk eller der kommunikasjonen er begrenset, er dette en spesiell utfordring da dette påvirker deres utvikling som menneske. Det og ikke bli forstått skaper stor frustrasjon og behovet for å kommunisere for disse menneskene er like stort som hos […]