Prosjektet har et inkluderende design, hvor 5 personer med utviklingshemming ble intervjuet om sine erfaringer med velferdsteknologi.

De brukte Memoplanner, Ipad/nettbrett, Rolltalk og omgivelseskontroll. Vi spurte om hva de brukte dem til, hvor fornøyd de var, og hvem som hjalp dem.

Som siste del av presentasjonen stiller vi noen spørsmål om bruk av velferdsteknologiske hjelpemidler for personer med utviklingshemming og inviterer konferansedeltakere til innspill og diskusjon.

Kopi av lysbilder