Hva sier lovverket, hva sier faglige og etiske retningslinjer?
Wenche vil presentere dagens situasjon, fortelle noen brukerhistorier og se på hvilke muligheter og utfordringer som fremtiden vil bringe.

Aktuelle temaer er videoovervåking og sporingsteknologi/GPS.
Si litt om ulike former for «helseovervåking».

Etter denne forelesningen vil vi få flere brukerhistorier
og en påfølgende paneldebatt og dialog med konferansedeltakerne
og ikke minst mulighet for å stille spørsmål.

Kopi av lysbilder