Oppsummering av dagen med Mentimeter

Mentimeter er et verktøy du kan bruke for å få tilbakemeldinger fra deltakerne på en konferanse eller et møte. Det er veldig enkelt å bruke, og det er gratis i en begrenset versjon. Det krever ingen installasjon, og deltakerne kan svare fra pc, nettbrett eller smarttelefon.  Vi har brukt dette verktøyet sammen med mennesker med […]

Kardes fritt tilgjengelige nettressurser

Karde AS har i mange år laget fritt tilgjengelige nettressurser for mennesker med utviklingshemning og deres støtteapparat. En del er utformet som e-læringskurs, noen som nettsteder hvor man kan finne informasjon når man trenger det, og andre som veiledere. Nettressursene utvikles for at personer med utviklingshemning skal få kunnskap og dermed oppleve mer mestring og […]

På mitt eget språk – en menneskerett

En far forteller om sine erfaringer, drømmer og møte med virkeligheten der ute. Innledende kort presentasjon av Milla Says, før Aleksander og Lars Ole har en liten prat om hva som vi kan gjøre for at personens eget språk får en større betydning i det daglige. Hva står det i veilederen om tjenesteyters forpliktelser? Hva […]

«Noen drømmer om det du tar for gitt» – IBG – Interaktiv beboerguide

IBG – et samlet verktøy for brukerrettet kommunikasjon og planlegging innen helse- og omsorgsektoren. Skjåk kommune har tatt systemet i bruk deler sine erfaringer. IBG forenkler informasjon og kommunikasjon mellom beboere, støttepersoner. Spesielt egnet for bofelleskap, dagsenter eller bedrifter med tilrettelagt arbeid. Hvordan kan IBG tas i bruk for å sørge for at personer med utviklingshemning […]

Nasjonal veileder, CRPD og mestringsteknologi – et kinderegg?

Helsedirektoratets veileder «Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» ble lansert høsten 2021. I presentasjonen vil bakgrunnen og innholdet i veilederen presenteres og relateres til grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming og velferdsteknologi. Arbeid med implementering av anbefalingene i veilederen og velferdsteknologi er kanskje ikke så ulike?   Kopi av lysbilder og spørsmål

Åpning av konferansen og kort presentasjon av utstillere

Vi ønsker velkommen til årets Bergen MTEK, gir litt praktisk informasjon og en kort gjennomgang av programmet. Det er første gangen MTEK arrangeres i Bergen og det hadde ikke vært mulig uten hjelp fra Assent og NSCC. Så presenteres Fagtorget og alle utstillerne, med en kort forklaring så du vet litt mer om hva de […]