Helsedirektoratets veileder «Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» ble lansert høsten 2021.

I presentasjonen vil bakgrunnen og innholdet i veilederen presenteres og relateres til grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming og velferdsteknologi.

Arbeid med implementering av anbefalingene i veilederen og velferdsteknologi er kanskje ikke så ulike?

 

Kopi av lysbilder og spørsmål