I dette framlegget vil Philip Andreas Aspholt-Weisser fra teknologileverandørene Omhuapp presentere eksempler på samhandling og forankring av selvbestemmelse.

Avslutningsvis vil han utfordre dere i salen på muligheter og utfordringer ved implementering av ny teknologi som tiltak opp mot veilederen.