I panelet har vi representanter for
brukerne – Martin Hassel,
pårørende – Maja Hassel,
Interesse-organisasjon- Tom Tvedt fra NFU,
kommunal fagperson – Reidun Rasmussen,
statsforvalter – Wenche Jensen