Ulike løsninger og muligheter i forhold til omgivelseskontroll/ styring av bolig.
Varsling er også et viktig område, her kan det være alt fra epilepsi, tilstedeværelse til kollegavarsling.

Å kunne spise sin egen mat, velge hvor mye mat en ønsker å spise og selv bestemme i hvilket tempo en ønsker å spise maten, er en viktig faktor for å få i seg nok næring. I enkelte tilfeller vil dette også kunne forebygge uønsket/utfordrende atferd og fremme selvstendighet og forebygge tvang.  Hvordan kan mestringsteknologi fremme selvstendighet i forbindelse med måltider?

Det er en klar sammenheng mellom selvstendighet og kommunikasjon. For de som har behov for ASK hjelpemidler er det viktig at disse tilpasses den fysiske funksjon, samtidig som programvaren kan tilpasses de kognitive funksjonene. For at kommunikasjonsløsningene skal fremme selvstendighet, er det viktig at de er tilgjengelige når behovet er der.
Hva skal en øyestyringsbruker gjøre om maskinen går i dvalemodus? Vi skal se nærmere på hvilke muligheter som ligger i programvaren og kommunikasjonshjelpemidlene, og hvilke andre aktiviteter som muliggjøres gjennom hjelpemidlene.

Kopi av lysbilder