Hvordan kan samarbeid mellom kommune og privat selskap skape god løsninger med brukerne i sentrum, hvordan implementere ny teknologi i boliger, hvilke erfaringer er gjort og hvordan har dette hjulpe beboere og ansatte i hverdagen. Prosjektet fikk Ålesund kommunes Innovasjonspris 2016 og Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin Omsorgspris 2016’’.

Prosjektet «Jeg kan-forskning» er særlig opptatt av å forske på hvordan velferdsteknologien påvirker samhandlingen mellom brukerne og ansatte, men også i forhold til andre.

I prosjektet ”Jeg kan!” skjer det en utvikling av tjenestene, en tjenesteinnovasjon. Det er i hovedsak disse prosessene og erfaringene som forskningsprosjektet skal undersøke, sier Karl Elling Ellingsen, forskningsleder for prosjektet.

Prosjektet er et samarbeid mellom mange ulike aktører.  Prosjektet «Jeg Kan», som «Jeg kan-forskning» tar utgangspunkt i, har som hovedmål å bidra til innføring og bruk av velferdsteknologi i boliger og livslange tjenester til utviklingshemmede, og til tjenesteinnovasjon.

I samsvar med nasjonale føringer øker kommunen satsingen på bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Nasjonalt er velferdsteknologi ett av flere innsatsområder for å finne løsning på framtidens utfordringer.

 

Marianne Hestvik – senior hjelpemiddelkonsulent Abilia

Tom Markus Holsbø – teknologiansvarlig ‘’Jeg Kan prosjektet’’ Ålesund kommune

Kopi av forelesning