Inger-Marie arbeider som seniorrådgiver i Bufdir, avdeling Likestilling og universell utforming.

Hennes arbeidsområde er universell utforming av bygg og uteområde.

Hun er utdannet arkitekt, og har praktisert som arkitekt i nesten 20 år før hun begynte å forske på tema universell utforming i arkitektpraksis.  I 2018 disputerte hun med avhandlingen «Fra uro til utvikling». Med arkitektpraksis som linse for studiet av arkitektpraksis som læringsarena