Søknadsprosessen, veien fram til et hjelpemiddel

Hva kan søkes om, hvem kan søke og hva må med i en søknad?

Gutt som bruker ipad

Hva er viktig å skrive i søknaden?

Hva må være gjort av kartlegginger og observasjoner.

Hva må dokumenteres og hvordan?

Sissel Moen, Rådgiver kognisjon og varsling Dagligliv ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus, Avdeling for rådgiving og veiledning.  Sissel arbeider som rådgiver på hjelpemiddelområdene kognisjon og varsling. Hun er utdannet pedagog og har arbeidet ved Hjelpemiddelsentralen siden 2010.

Trond Knudsen, Rådgiver ASK Dagligliv – Bolig, ASK og kognisjon Avdeling Rådgivning og veiledning. Spesialpedagog med videreutdanning i ASK. Jobbet  med kommunikasjon i 24  år i voksenopplæringen i Oslo. Vært rådgiver på Hjelpemiddelsentralen siden 2015.

Kopi av forelesning