Noen av spørsmålene du vil få svar på vedrørende appen/tjenesten:

 

Cognita
Cognita Klokka – veggklokke og visuell dagsplan med tidsmarkør som gir god oversikt over dagens aktiviteter.
Mobilize Me – app med tid og sturturverktøy som visualiserer dagens plan ved hjelp av bilder, fargekoder, tidsstøtte og steg-for-steg-gjennomføring av aktiviteter.
PlaNet – Enkel app med kalender, huskeliste, dialog- og målstyringsverktøy for selvstendighet og mestring.
Presenteres av Hilde Falck-Andersen.

Kopi av forelesning

 

Abilia
Er et internasjonalt hjelpemiddelfirma som utvikler, produserer og leverer hjelpemidler innenfor områdene kognisjon, kommunikasjon, varsling og omgivelseskontroll.
Memoplanner – En digital kalender utviklet for brukere i alle aldere med behov for kognitiv støtte i hverdagen. Forutsigbarhet, oversikt, trygghet og selvhjulpenhet er viktige momenter ved å bruke kalenderen.  Er på rammeavtale med NAV hjelpemiddelsentralen.
Presenteres av Øystein Moen.

Kopi av forelesning

 

My life products
Memas inneholder bl.a. en digital kalender og er et kognitivt hjelpemiddel som egner seg for mange ulike brukere i forskjellige livssituasjoner.
Det kan like gjerne være eldre mennesker som ikke husker så godt, som ungdommer med behov for struktur i hverdagen.
Presenteres av Terje Grimstad.

Kopi av forelesning

 

Jodacare/jodabook
Jodacare er en digital plattform på nettbrett, smarttelefon eller pc.   Jodacare brukes til kommunikasjon mellom brukerne av løsningen, – både familie, ansatte i helse, ansatte i bolig og andre som er involvert i det daglige livet til hovedpersonen.  Jodacare brukes der hvor det er behov for ekstra støtte for hovedpersonen, om det er pga kognitive utfordringer, språkproblemer eller andre utviklingsforstyrrelser.  Det er Jodacare selv som har utviklet løsningen sammen med våre brukere.
Som du ser av filmen så kommer ideen til Jodacare ut fra eget behov som pårørende til en mor med demens. Det var allikevel en bolig for unge med utviklingshemming som var vår aller første kunde, og det er også denne gruppen som bruker Jodacare aller mest i dag.
Presenteres av Kristil Håland.

Kopi av forelesning

 

E-plan
Løsningen er utviklet for å fremme forutsigbarhet, egenmestring og medvirkning i tjenestene til den enkelte bruker.
Løsningen er delt i en brukermodus og en administratormodus. Enkelt og intuitivt grensesnitt med høy grad av fleksibilitet gjør e-Plan anvendelig til ulike formål.
Løsningen er både et visuelt planverktøy, et påminningsverktøy og et mestringsverktøy.  e-Plan kan benyttes fra enkle dagsplaner til komplekse atferdsavtaler.
e-Plan er tilgjengelig for nedlastning med tilgangskode i AppStore.
Presenteres av Morten Berger og Vidar Antonsen.

Kopi av forelesning