Flere forelesere vil presentere ulike systemer og enkelt forklare betydningen av ASK.
Vi jobber fortsatt med å sette sammen den beste løsningen for denne programposten.

 

Milla Says
Jeg kommer til å snakke om det viktige språkmiljøet og da med fokus på de som bruker Tegn Til Tale som ASK.
I dette foredraget som har som hovedfokus det viktige språkmiljøet, vil jeg ta folk gjennom de utfordringene som gjorde at vi som familie til Milla så oss nødt til å utvikle noe som skulle styrke hennes språkmiljø som Tegn Til Tale kommuniserende.
Deretter vil jeg ta de gjennom det som i dag er Milla Says sin lærings- og kommunikasjonsplattform og resultat av at jeg bestemte meg for 4 år siden og utvikle det vi hadde behov for selv.

I desember 2011 fikk vi datteren Milla, som ble født med Downs syndrom. Milla var født med forsinket verbal tale og vi som foreldre fikk tidlig beskjed om at vi måtte lære å kommunisere ved hjelp av tegn.  – Vi ble introdusert for norsk tegnspråk, og tegn til tale. Utfordringene kom på rekke og rad, men den største utfordringen var å sørge for at alle rundt henne forsto hennes tegn og at alle brukte tegn tilbake i sin kommunikasjon med henne, forteller gründeren.  Helmersberg oppdaget fort at det læringen av tegn bød på utfordringer. Mye av materialet var papirbasert og gammeldags, noe som verken engasjerte eller ga en god læringssituasjon.

Selskapet er ledet av gründer Aleksander Helmersberg.

Kopi av forelesning

 

Smart Cognition – tilrettelagt informasjon om fritidsaktiviteter

Vi som jobber i Smart Cognition har person med utviklingshemming i nærmeste familie. I tillegg har vi i en årrekke vært engasjert på frivillig basis med ulike fritidsaktiviteter for barn, unge og voksne med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.

Våre egne erfaringer stemmer godt overens med SINTEFs rapport fra 2017 om digitale plattformer for deling av informasjon om tilrettelagte fritidsaktiviteter. Informasjonen er mangelfull og lite relevant for deltakerne, og det er en utfordring for tilbyderne å produsere og vedlikeholde informasjonen.

Samtidig vet vi at inaktivitet og ensomhet er et økende problem for samfunnet generelt og i særdeleshet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Manglende og dårlig informasjon om de aktivitetstilbudene som faktisk finnes forsterker denne trenden.

Dette gjør vi i Smart Cognition noe med. Vår Aktiv Fritid løsning gjør det enkelt for kommuner, frivillige organisasjoner, lag og foreninger og andre som tilbyr fritidsaktiviteter å formidle relevant informasjon.

Og ikke nok med det, vi gjør det også mulig for deltakerne å motta informasjonen på et format de kan forstå. Det er etter vår mening alt for lite fokus på å gjøre informasjonen forståelig for dem som aktivitetstilbudene er ment for. Tilrettelagt informasjon om tilrettelagte aktiviteter burde være en selvfølge. Manuell tilrettelegging er ressurskrevende, derfor vil vi automatisere tilretteleggingen.

Løsningen har også funksjoner som muliggjør kommunikasjon for dem som ikke har verbal tale. Her står bruk av Tobii PCS symboler sentralt.

I vårt foredrag vil vi presentere løsningen og vise hvordan informasjon om fritidsaktiviteter tilrettelegges og hvordan PCS symboler benyttes som eksempel på ASK.

Smart Cognition – Aktiv fritid
Artikkel om Smart Cognition.

Kopi av forelesning

 

Tobii Dynavox
Symboler til støtte og språkutvikling.
Med PCS-symboler får personer støtte til å forstå og lære begreper. De gir hjelp til å oppfatte og bearbeide språk. Tobii Dynavox administrerer symbolene tilbyr dem gjennom egne og andres systemer. I presentasjonen beskrives de ulike symboltypene og hvordan de kan brukes.

Kopi av forelesning