Informasjon – 2022

Målet med konferansen er først og fremst å formidle kunnskap om mestringsteknologi til ansatte som jobber for og med mennesker med utviklingshemming i alle aldre, slik at de i neste omgang kan legge til rette for at å ta i bruk tilgjengelig teknologi for økt livskvalitet, selvbestemmelse, likeverd, selvstendighet og integrering. Innholdet i konferanseprogrammet har også en stor overføringsverdi til andre brukergrupper. (ADHD, autisme, asperger og andre kognitive funksjonsnedsettelser) Vi mener likevel at ansatte som jobber med andre brukergrupper kan ha stor glede og utbytte av store deler av konferansens program

Konferansen har begrenset antall plasser på 150 deltagere, og her gjelder prinsippet om «første mann til mølla».

På grunn av den pågående pandemien, har vi valgt å ikke åpne for påmelding, før vi med sikkerhet vet om konferansen kan gjennomføres som planlagt.

Deltakeravgift er kr. 2 200.- for begge dager, inkludert all servering.

Det er ikke behov for forhåndskunnskap om «bits and bytes», men en nysgjerrighet på hva som finnes der ute og et ønske om at de en yter tjenester til får tilgang til det de kan ha nytte og glede av.  Om du er ufaglært, faglært, pårørende eller bare interessert, alle vil få utbytte av disse dagene.

Utgangspunktet for konferansen var å lage noe for de som gir tjenester i boliger eller arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming, men vi tror også at mange andre kan finne noen interessant!  Jobber du med barn eller unge med utviklingshemming i barnehage, skole, avlastning eller barnebolig er du selvfølgelig hjertelig velkommen.

Mange av foredragene består av en del med nødvendig informasjon om teknologien og faglig bakgrunn, samt en del hvor brukere av teknologien forteller om sine erfaringer.  Deltakerne kan få mer kunnskap og svar på spørsmål ved å gå rundt på fagtorget å utforske alle standene og snakke med de som står der.

Etter lunsj hver dag vil Fagtorget være fritt tilgjengelig for alle som ønsker å komme å se og lære, selv om man ikke er deltaker på konferansen.  Vi håper at brukere, pårørende og andre vil benytte seg av denne muligheten.